Gamzen Egerci İşve-y-ile Cân-güœâzdur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Gamzeñ egerci işve-y-ile cân-güœâzdur
Minnet Haka ki lal-i lebüñ dil-nüvâzdur

Mihrâbı karşusına kaşuñuñ gözüm müdâm
Secde ider âb-dest-ile ehl-i namâzdur

Kahr u cefâña artururam mihr-ile vefâ
Gül nâz itse bülbülüñ işi niyâzdur

Işkuñ ne sâz saldı cihâna ki tâ hicâz
İden cihânı zâr u muhayyer bu sâzdur

Dirler eyit ki nice ider öliyi diri
Ben nice bileyim anı kim gizlü râzdur

Dirler ki zülfi-y-ile nedür hâlüñi eyit
Ne diyeyim bu gussayı kim bes dırâzdur

Nakkâşdur gözetdügi her nakşda Ahmedî
Dahı nice ola ol kişi kim pâk-bâzdur

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir