Gamzen Gönüle Belâdur İy Dost şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Gamzeñ göñüle belâdur iy dost
Cân zülfüñe mübtelâdur iy dost

Cevrüñ baña hoş vefâdur iy yâr
Derdüñ baña gey devâdur iy dost

Baglandı gönül saçuña ki ol bâg
Cân diledügi hevâdur iy dost

Gözlerüme nûr-ı ruşinâyı
Senden nazar-ı safâdur iy dost

Sen dürr-içün uş gözüm çü gavvâs
Deryâda hoş âşinâdur iy dost

Ne cevr ider-iseñ it baña kim
Binüm saña uş duâdur iy dost

Yüzüñ güline gör Ahmedîyi
Ne bülbül-i hoş-nüvâdur iy dost

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir