Gamzen Hadengi Cânumı Dil-rîş İdip-durur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Gamzeñ hadengi cânumı dil-rîş idip-durur
Zülfüñ hevâsı aklumı bî-hwîş idip-durur

Derd ü belâya ışk tüvân-ger kılup beni
Sabr u karârdan katı dervîş idip-durur

Akl-ıla cân u göñlümi fettân gözüñ alup
Cevr ü cefâ vü renci baña iş idip-durur

Kurbânuñ oldug-ıçuñ ider cânuma cefâ
Gamzeñ ki zulmı kendüzine iş idip-durur

Göz kara itdi kirpügüñ içmege kanını
Bu yüregüm ki gamzeñ anı rîş idip-durur

Bu ömr nûşı ki anuñ-ıla oldı zinde cân
Ayrulıguñ belâsı baña nîş idip-durur

Ne sihr ider gözüñ ki olur ışkı bîş-ter
Niçe ki Ahmedîye cefâ-bîş idip duru

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir