Gamzen Hadengi Zahm-ıla Bagrumı Pâreler şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Gamzeñ hadengi zahm-ıla bagrumı pâreler
Andan-durur gözümdeki hûn-âb-pâreler

Gözler füsûn u sihr ideler lîk işitmedüm
Sinüñ gözüñ bigi ki kıyâmet koparalar

Dut fitnesinden ola gözüñüñ bu cân halâs
Zülfüñden iy aceb anı kayda aparalar

Cânları yaralar sözümüñ sûzı ney bigi
Didükde fürkatüñ ki içümi nice yaralar

Dirler ki akl u sabr-ıla kıl çâre ışka
Zülfüñde işidile mi bî-huœe çâreler

Her derde yüz devâ bulınur ilm-ile velî
Bulmaz ilâcı binüm içümdeki yaralar

Ne fitnedür gözüñ kim ider kasdı cân-ısa
Bî-çâre Ahmedî anı hoœ aña çâreler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir