Gamzen Ki Kasdı Cân U Dil-ile Revânedür şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Gamzeñ ki kasdı cân u dil-ile revânedür
Her kanda varsa cân anuñ-ıla revâ nedür

Göñül yüzüñde hâlüñ-içün düşdi zülfüne
Kuş dâma düşdügine sebeb âb u dânedür

Mihrâb itmişem kaşuñı kıble yüzüñi
Kim cân u akl Kabesi bu âsitânedür

Gamzeñ ohından eyledi cân gözüñi penâh
Tîmâr yiri hastaya bîmâr-hânedür

İşbu kamu füsûn-ıla efsâneden murâd
Sensin hemîn dahı ne kim var bahânedür

Lal ü güher nedür ki dil ü can diyemezem
Soraña ayaguñ tozı ne kim bahânedür

Zülfüñ-ile Ahmedînüñ uzadu kaziyyesi
Mecnûn hikâyeti bigi şîrîn-fisânedür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir