Gel Gel Ki Senden Ayru Bu Ayşun Safâsı Yoh şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Gel gel ki senden ayru bu ayşuñ safâsı yoh
Hoş görelüm bu ömri ki dehrüñ vefâsı yoh

Bir dem bu ömr daœını zevk-ıla virelüm
Elden gelür-iken ki cihânuñ bekâsı yoh

Yigrek-durur hezâr riyâ ehli sûfiden
Bir sâfi ışk eri kim işinde riyası yoh

Ol yâr vaslını kıluram dâyimâ heves
Dünyîde göñlümüñ dahı ayruk hevesi yoh

Sabr eyle ışk derdine çâre diler-iseñ
Ki ol derde sabrdur ayruh devâsı yoh

Işkuñ yolunda menzile nicesi iriser
Ol kim belâ vü mihnete sabr u rızâsı yoh

Her kim bu yolda varlıgını terk eyleye
Bir ömri câviœân bula ki anuñ fenâsı yoh

Maşûka vaslını dileyen cevre sabr ide
Dünyîde râhat ola mı ki anuñ anâsı yoh

Çoh hasta-dil esîrî var ol câœû gözlerüñ
İllâ ki Ahmedî bigi bir mübtelâsı yoh

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir