Ger Yâr Cevr İder-ise Yara Sehl Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Ger yâr cevr ider-ise yara sehl ola
Her-geh ki yâr elinden ola yâre sehl ola

Çün yare ki anı yâr ura yara devâ olur
Gamzeñ geçerse câna yürek yara sehl ola

Her geh ki yâre yâri ola desti gîr anı
Düşmen dilerse kim düşüre yara sehl ola

Sen rûh-ı rûhsın saña göñlini virene
Virürse cân lebüñdeki şol yara sehl ola

Zülfüñ ne gam kılursa perîşân bu göñlümi
Ger goncayı sabâ nefesi yara sehl ola

Fettân gözüñ ki uyhuda bir remz ider-ise
Kim fitnesin kıyâmetüñ uyara sehl ola

Yâr oldur Ahmedî ki alâ-külli-hâl aña
Cân u cihânı itse fidî yâra sehl ola

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir