Gerek Ki Sini Sevene Senden Vefâ Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Gerek ki sini sevene senden vefâ ola
Bîmâr olursa derdine vasluñ şifâ ola

Devlet serâyıdur işigüñ devlet aña kim
Devlet serâyına yüz uruban geda ola

Bî-gâne oldı cândan u bî-hwîş kendüden
Her kim dileye ışkuñ-ıla âşinâ ola

Vasluñdan ol kişi ire izz ü bekâya kim
Varlığını yoluñda koyuban fenâ ola

Cân bigi tatludur baña ışkuñ belâsı kim
Her kim belâya sabr ide ehl-i velâ ola

Düşvâr ukdedür bu saçuñ bulamaz halâs
Her kim bu ukdeye düşüben mübtelâ ola

Getürmeye Ahmedî göze kühlü’l-cevâhiri
Ger tozı işigüñüñ aña tûtîyâ ola

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir