Gönül Ki İde Anı Zülfün Hamı Bend şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Göñül ki ide anı zülfüñ hamı bend
Kaçan assı idesidür aña pend

Saçuñdan kimsene cân kurtaramaz bend
Ki derbend-i belâ-durur bu derd-bend

Seni bulana ne dünyî ne ukbî bend
Seni sevene ne hwiş ü ne peyvend

Gözüñ cânumı almah ister-imiş bend
Zi insâniyyet iderse ol hüner-mend

Firâkuñda baña olan belâya bend
Döyemeye eriye kûh-ı Elvend

Baña mihrüñ bigi kahruñ-durur hoş bend
Kul oldur kim ola her işe hursend

Eger biñ cânum olup isder-iseñ bend
Virem bi’llah dimeyen çün ü yâ çend

Lebüñde konalı ol hâl-i müşgîn bend
Unıdıldı hadîs-i tûti vü kand

Zi kuldur Ahmedî kim girdi nâ-gâh bend
Eline bir senüñ bigi hüœâvend

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir