Göresin şiiri

Aşık Sümmani

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Merhem kabul etmez aşkın dikeni,
Ten içinde câna bata göresin,
Damlasa damağan bir katre nemi,
Dalgasın ummâna kata göresin,

Neden fehm edersin namert cömerdi,
Bilen kişi yüz bin renge bölendi,
Gel ey kolay sanma bu derdi,
Derdin dert ehline çata göresin,

Şitâ bilmez bizim bâğın sünbülü,
Nevrağını tebdil etmez var gülü,
Dostun bahçesinde aşkın bülbülü,
Âh u figân ede öte göresin.

Bir dilber sevmişim misl-i lâ-nazir,
Edâlı cilveli hükümdar vezir,
Ledünni ilminin bahridir Hızır,
Elini elinden tuta göresin.

Bu ticâret hangi kârda bulunur,
Az avratta çoğu erde bulunur,
Ne aselde ne sükkârda bulunur,(asel=bal)
Bâğında bir yemiş bite göresin.

Sümmânî‟ yem her mesleğin hârâbî,
Ben Türkem ne Acem ne de Arâbî,
Beni mecnûn etti kudret şarabı,
Sen de bu lezzete yete göresin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir