Gözün Nergis Yüzün Berk-i Semendür şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Gözüñ nergis yüzüñ berk-i semendür
Saçuñ sünbül boyuñ serv-i çemendür

Saçuñ reyhânı cânlar râhatıdur
Hatâ dimeñ aña müşg-i Hotendür

Gözüñ ol fitnedür devr-i kamerde
Ki aña akl u dil ü cân müftetendür

Saçuñ bendin komaz pend-ile göñlüm
Nicesi eylesün hubbü’l-vatandur

Olursa bâg-ı cennet işbu yüzdür
Var-ısa âb-ı kevser bu dehendür

Cefâñı ben vefâña sayaran kim
Hasen her ne ki iderse hasendür

Gözinden Ahmedînüñ lal ahıdur
Dişiñün ışkı kim dürr-i Adendür

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir