Hak Düzedüp-durur Yüzüni Gül-şen-i Ferah şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Hak düzedüp-durur yüzüñi gül-şen-i ferah
Pes sini görene nicesi irişe terah

Işkuñda vâlih oldugumı ayb idene
Gösder yüzüñi kim ola özrüm benüm vazah

Yüzüñe zühre didiler ü ay u gün velî
Mâhiyyetini kimse bulamaz budur esah

Gamzeñ hadengi çünki kaşuñdan bula güşâd
Peykânı bagrumı benüm ider şerah şerah

Zülfüñ sıfâtı kıldı perîşâñ beni velî
Vasfında gözüñüñ ne ki sihr itdüm oldı şah

Işkuñ şarabı bini bugün mest itmedi
Vakt-i Elest baña sunulmış-ıdı bu kadeh

İder senüñ yüzüñ sıfatın rûşen Ahmedî
Lâbüd virür göñüllere rengîn sözi ferah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir