Haœengi Gamzenün Uş Yüregümi Yara Yatur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Haœengi gamzeñüñ uş yüregümi yara yatur
İçümde derdüñ-ile dürlü dürlü yara yatur

Karara yandı ciger derdüñ-ile dahı henüz
Mahabbetüñ cân içinde hemân karara yatur

Ne bile sıhhat-ıla yatan ol kişi hâlin
Ki derd-ile cigeri rîş ü pâre pâre yatur

Latîf sînesi içinde katı göñli anuñ
Harîr içinde sanasın ki seng-i hâre yatur

Yürek yirinde içinde hezâr katre-i hûn
Bir araya dirilüp beñzemiş enâra yatur

Lebi anuñ kamusı derde çâredür neyçün
Bu hasta andan ırah bî-devâ vü çâre yatur

Bu şehr içinde bugün Ahmedîdür ol güher
Ki topraga düşüben bulaşıp gubâra yatur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir