Hâs Oldı Gönül Işkuna Kıl Ana İnâyet şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Hâs oldı göñül ışkuña kıl aña inâyet
Şâh ol ki ola adli-y-ile âsûde-vilâyet

Sen mâ’ide-i rahmet ü nûn sûrei kaşuñ
Nûr âyeti uş gün bigi yüzüñdeki âyet

Teng olsa ibâret n’ola agzuñ sıfatında
Cân râzıdur ol beste kalur anda rivâyet

Ger aklı esîr ide saçuñ cân ala gamzeñ
Girü saña ide hâşa göñül itse şikâyet

Sini sevenüñ kanına susadı-sa gamzeñ
Binüm kanum içsün bu-y-ısa bellü cinâyet

Hüsnüñ-ile şavkuma vü cevrine bu derdüñ
Ne fehm bulur gâyet ü ne vehm nihâyet

Göñlüñe eser itse n’ola Ahmedî âhı
Kim taşa ider tîşe-i Ferhâd sirâyet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir