Hat belürse n’ola ol lâle-’ızârumda benüm şiiri

Aşık Çelebi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Hat belürse n’ola ol lâle-’ızârumda benüm
Sebze-i ter yaraşur tâze bahârumda benüm

Öldüm ol servün ayagına yüzüm süremedüm
Serv dikün başum ucında mezârumda benüm

Sûzen-i gamzelerün itdi ser-â-ser pür-zahm
Yir yok igne basacak cism-i figârumda benüm

Sû-be-sû cûlar olup oldı gözüm yaşı revân
Görmedüm servümi bir lahza kenârumda benüm

Nakş-ı bî-cân gibi hayrân kala ‘Âşık Mânî
Görse bu anı eger nakş-ı nigârumda benüm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir