Her Göz Ki Anun Hayâli Bu Serv-i Revân Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Her göz ki anuñ hayâli bu serv-i revân ola
Şart ol-durur ki orada âb-ı revân ola

Her kanda yüriseñ kademüñe nisâr-içün
Her yañadan hezâr dil ü cân revân ola

Kaşuñ-ıla gözüñ dil-ile cân ider şikâr
Fitne çog olur anda ki tîr ü keman ola

Sorarlar agzuñı ne güherdür diyü bu râz
Cân sırrıdur gerek ki kamudan nihân ola

Cândaki ışk odı ola oldur nişânı kim
Bagrı kebâb gözlerinüñ yaşı kan ola

Cân yâr-ıçun sevilür egerçi azîzdür
Çün yâre olamaya fidi ol nice cân ola

Vasfında ol gözüñ ki dil ü cân olur beleş
Her söz ki Ahmedî diye sıhrı beyân ola

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir