Her Kanda Ki Sen Olasın İy Ehl-i Saadet şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Her kanda ki sen olasın iy ehl-i saadet
Lutfuñ ide tenlere giden canı iâdet

Ger yara ura gamzeñ ohı câna ne gussa
Kim yâr ohı yâre olur sehm-i saâdet

Lâ-misl didi dudaguña kaddüñe göñlüm
Cân didi zi-şîrîn haber ü togru şehâdet

Ne behre virilmiş saña kim kahruña cânum
Gördükce kılur mihrüñi gönülde ziyâdet

Kişi ki mürîd eyleye kendüzini yâre
Mürted ola tagyîr idicek soñra irâdet

Ne ayn-i belâdur bu kamer devrine gözüñ
Kim eyledi hûnîlıgı kendüzine âdet

Işkuña yanar ûd bigi Ahmedî her dem
Bu hoş-nefesi pes aña kim itdi ifâdet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir