Her Ki İre Yâr İşigine Bahtı Saîd Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Her ki ire yâr işigine bahtı saîd ola
Yârı görene her ne gün olursa îd ola

Yâruñ ayagı topragını getüren ele
Başına tâc eyleye ger Bû Saîd ola

Yâre mürîd ol bulayım dir-iseñ murad
Her kim mürid olmaya yare merîd ola

Sabr it belâya ehl-i velâ olaymı diseñ
Kim uşanan bu yolda belâdan pelîd ola

Sen şahidüñ gözi kanumı içse sehl-durur
Devletlü kul ki ışk yolında şehîd ola

Yüzüñ ümîœi rûh u saçuñ bendi havf-ı dil
Böyle olur nirede ki vadü vaîd ola

Çün ışk-ı sıdk-ıla ola göñlinde âşıkun
Vahdetde Ahmedî bigi dayim vahîœ ola

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir