Her Kim Diye Cihanda Bu Resme Cemâl Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Her kim diye cihanda bu resme cemâl ola
Bi’llah ki fikri bâtıl u sözi muhâl ola

Hayran-durur yüzüñe senüñ hûr-ıla melek
Üşbu cemâle dahı aceb kim misâl ola

Saçuñ hevâsı-la bu cihan toldı bû-yı cân
Bu hoş nefes hevâyı getüren şemal ola

Tûtî-i cân ne bâl ü peri-le baş ilede
Andaki dâm ü dâne bu zülf-ile hâl ola

İder-ise cemâlüñi gözden rakîb dûr
Yüzüñ hayâli gitdügi cândan hayâl ola

Gamzeñ ohını atar-ısañ baña at girü
Kim cân senüñ-durur saña kanum halâl ola

Vasfında agzuñuñ ki söz orada teng olur (38/7)
Kimdür ki Ahmedî bigi şîrîn-makâl ola

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir