Her Kim Katuna İrmege Bir Reh-güzer Bula şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Her kim katuña irmege bir reh-güzer bula
Her ne murâda kim diler-ise zafer bula

Hûrşîdi zerrece nazarına getürmeye
Lutfuñdan ol ki saña irüp bir nazar bula

Ol kim kapuñ gedâliginüñ devletin bile
Mülk-i cihana himmeti anuñ muhtasar bula

Yoluñda cân viren kişi biñ câna irişür
Ne gam şebe yitüre ne çün kim güher bula

Bir kişidür bilen haberin ışk râzınuñ
Kim kendüzin kendüden ol bî-haber bula

Zülfüñe göñlümüñ haberini kim irgüre
Yol bulsa üşbu ukdeye bâd-ı seher bula

Lalüñi Ahmedî niçe kim vasf ide sözin
Her kim işide nazük ü şîrîn ü ter bula

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir