Her Kimde Kim Bu Nakş-ıla Hüsnü Cemal Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Her kimde kim bu nakş-ıla hüsn ü cemal ola
Bir lahza andan ayrı dirilmek muhâl ola

Ayı yüzüñe diledüm idem mesel velî
Bildüm aña ne zühre vü ne gün misâl ola

Kaddüñ hayâli dutdı gözümde vatan belî
Serv anda olur ki çeşme-i âb-ı zülâl ola

Göz kim cemâlüñe baha uyhusı ola harâm
Söz kim gözüñden eydile sihr-ı halal ola

Beñzer dimek hilâli kaşuñuñ kemânına
Ol söz n’ola gümân-ıla bir kej-hayâl ola

Cândan diler-idüm ki lebüñ sırrını soram
Ben iderem nirede ki şîrîn sü’âl ola

Cân levhine yazar yüzüñüñ vasfın Ahmedî
Hûbın yazar sözüñ kişi ki ehl-i kemâl ola

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir