Her Kimde Kim Bu Zülf-ile Bu Hattu Hâl Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Her kimde kim bu zülf-ile bu hatt u hâl ola
Işkına cân u akl u göñül pây-mâl ola

Hûrşîd ü mâh u zühreye kimse itmeye nazar
Her kanda kim bu sûret ü şekl ü cemâl ola

Yüzine bedr disem olur lafz-ı mübtezel
Kaşlarına hilâl disem kej-hayâl ola

Ayagınuñ tozın getüren tûtiyâ-y-ıçun
Gözlerüme meger ki nesîm-i şimâl ola

Dirler baña ki yâr firâkına sabr it
Ne resmedür bir işi dimek kim muhâl ola

Cân u ten ü revân u dil ü dîn kamusı ol
Bu kamunuñ firâkına nice ihtimâl ola

Gerçi ki teşnedür lebüñ añduhda Ahmedî
Dilinde söz ki söylene âb-ı zülâl ola

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir