Her Kişi Kim Senün Bigi Dil-dârı Var Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Her kişi kim senüñ bigi dil-dârı var ola
Devlet aña muvâfık u ikbal yâr ola

Tâbı cemâlüñüñ n’ireye kim irer-ise
Gül-zâr açıla orada vü lâle-zâr ola

Zülfüñ kemendine irer-ise sabâ yili
Tâ haşr her-nefes ki ura müşg-bâr ola

Başuma tâc itmege ayaguñuñ tozı
Girür-ise ele şeref-i rûzigâr ola

Biz yarı üşbu cehd-ile bulamazuz meger
Yârı viren bize kerem-i Kird-i gâr ola

Âşık olana cevre tahammül gerek ki şem
Nûr anda olur ki varlıgı nâra nisâr ola

Terk ide ihtiyarını şöyle ki Ahmedî
Işkuñ yolında her ki diler ki ihtiyâr ola

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir