Her Kişinün Ki Dil-beri Bî-dâd-ger Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Her kişinüñ ki dil-beri bî-dâd-ger ola
Yidügi gussa içdügi hûn-ı ciger ola

Başlu-durur yüregüm ü yaşlı-durur gözüm
Âşıkda ışkdan gerek âhır eser ola

Işkuñ yüregüme bir odı saldı kim anuñ
Katında yidi tamu kamu bir şerer ola

Dirler ki sabr it ki müyesser ola murâd
Tâli bu tâli-ise acebdür eger ola

Kıyma gözün kıyâmet ider çün kıya bahar
Yâ-Rab meger bu fitne-i devr-i kamer ola

İtmek yüzüñ katında gül ü lâleye nazar
Nergis bigi vazîfe-i her-bî-basar ola

Baş virmez ayruga ki ola tâc-ı ser Ahmedî
Lîkin heves ider ki saña hâk-i der ola

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir