Hicrün Belâsı-la Niçe Ola Kadüm Dü-tâ şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Hicrüñ belâsı-la niçe ola kadüm dü-tâ
Göñlümde hasret odı niçe bir vatan duta

Ger aglayam memâlik-i dünyâyı seyl ala
Ger âh idem felekleri cümle dütün duta

Cân u cigerdür urdugı her lahza bî-güman
Kaşuñ kemânı gamzeñ ohını niçe ata

Saña nazîr bir dahı mevcûd kopmadı
Dür-dâneye ulaşıladan bu tokuz ata

Gün tâzedür yañaguñ u ser-sebzdür hatuñ
Sehl ola ger benefşe vü gül bite ger yite

Hâk oldum ayaguña elüm dutasın diyü
Üftâœe olmasa güne şeb-nem niçe yite

Vade itdün Ahmedî’yi nüvâziş kılam diyü
Kad dâa fî’in-tizârike ömrî ila metâ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir