Hûnî Gözün Ki Dîn Aluban Kasd-ı Cân İder şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Hûnî gözüñ ki dîn aluban kasd-ı cân ider
Kendüye assı itmez ü halka ziyân ider

Gamzeñ komadı cân ki aña irmedi zahm-ı tîr
Kaşuñ aceb dahı nişe kasd-ı kemân ider

Sünbül saçuñ u gül yüzüñüñ fürkatı beni
İçümi lâle yaşlarumı ergavân ider

Bendini saçuñuñ anuñ-ıçun çözer sabâ
Kim müşgini Hıtây iline armagan ider

Zülfünden oldı mucize-i Mûsî âşikâr
Lali dudaguñuñ dem-i Îsî ayân ider

Serv-kadüñ hayâli-y-içün gözlerüm benüm
İy niçe çeşmeler yire döküp revân ider

Ol kâmet-ile ol lebi añduhda Ahmedî
Togrulıg-ıla her sözi şîrîn beyân ider

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir