Hûrî Mi Ya Perî Mi Bu Yâ-hûœ Feriştedür şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Hûrî mi ya perî mi bu yâ-hûœ feriştedür
Kim ışkı derdi cânum içinde siriştedür

Ben ışkuñuñ harîfi degüldüm senüñ velî
Ne çâre ol kazâya ki ezelden nüviştedür

Cân riştesine nicesi kılayım itikâd
Kim şemi oda yahup eriden bu riştedür

Sinün kapuñ-durur baña maksad dahılarun
Ger arzusı kevser ü hûr u bihiştedür

Gel kişti-zâr u bâgda bir bâœe içelüm
Bugün ki ehl-i dil nazarı bâg u kiştedür

Dünyâyı kesb idem diyü zevkini terk iden
Bir kûrdur ki hûbı koyup meyli ziştedür

Dirler ki ışk u bâœeyi terk eyle Ahmedî
N’itsün ki ne cemâddur u ol ne feriştedür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir