Hurrem Gönül Ki Işkun Ana Pây-bend Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Hurrem göñül ki ışkuñ aña pây-bend ola
Devletlü kul ki boynına zülfüñ kemend ola

Dirler ki sabr kamusı derde devâ olur
Haşâ ki ışk derdine ol sûd-mend ola

Cân dudaguñı gördi iñiler başını dögüp
Tûtî meges bilür n’erede kim bu kand ola

Tubî dimiş göñül bu yaña böyle ider hayâl
Kişi ki fikri togrı vü râyı bülend ola

Işkuñ odı nirede ki şule urur-ısa
Cân u göñül gerek ki orada sipend ola

Âşık olana derd gerek derd kim tabîb
Aña ider ilâc ki ol derd-mend ola

Sini Ahmedi sever ayaguñ topragı hakı
Bundan azîz dahı cihânda ne and ola

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir