İçümde Âteşü Gözümde Nem Var şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

İçümde âteş ü gözümde nem var
Cihânda huşk-i terden dahı nem var

Varum u varlıgum kamusı sensin
Çü sen varsın baña dahı ne kem var

Eger şâœî vü ger gam kamu sensin
Dahı bende ne şâœî vü ne gam var

Baña hûn-ı ciger hwân-ı ferahdur
Niçe ki elüñde sinüñ câm-ı Cem var

Baña n’iderse itsün gözlerüñ kim
Belâ var-ısa bende sabr hem-vâr

Irah senden oluram derd-ile zâr
Lebüñde gerçi kim her derde em var

Emel çün saña bagladı cihânda
Eyit dahı Ahmedîye ne elem var

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir