İlet Benüm Selâmumı Dil-dâra İy Sabâ şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

İlet benüm selâmumı dil-dâra iy sabâ
Arz eylegil peyâmumı ol yâra iy sabâ

Tagıt benefşe saçları gül yañag üstine
Saçdı abîr ü anberi gül-zâra iy sabâ

Penhân var yarün tapusına varur-ısañ
Gösterme kendüzüñi sen agyâre iy sabâ

Çün gizlü râzuma seni ben mahrem eyledüm
Bi’llah eyitme râzumı deyyâre iy sabâ

Bî-çâralıgumı benüm ol yâre arza kıl
Bâşed ki bula derdüme bir çâre iy sabâ

Vuslat güline irmez elüm pes nicesi ben
Bunca tahammül eyleyem ol hâre iy sabâ

Digil ki Ahmedî’ye niçe zahm urasın
Gammâz gamzelü gözi mekkâre iy sabâ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir