Işkında Yüzünün Kim Aña Lâle-zârdur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Işkında yüzüñüñ kim aña lâle-zârdur
Gözüm yaşı-y-la yiryüzi hoş-lâle-zârdur

Kaddüñ hayâli dutdı gözümde vatan belî
Servüñ yiri n’irede ki var cûy-bârdur

Sehv-ile gül meger yüzüñe beñzerem dimiş
Andan berü yüzi kızarup şerme-sârdur

Işkuñ yolında öldügi yüzüñi görene
Rûzî olur-ısa şeref-i rûzigârdur

Gözüm yüzüñi ay u gün ü zühreyi görür
İtdi ihtiyâr gör bu ne hûb ihtiyârdur

Yoluñda nakdi meyçün ola gözümüñ kesâd
Çün kamu vechi anuñ güher-i âb-dârdur

Yâkût u lali nîşe döker Ahmedî gözi
Çün resm böyledür ki ola nakd-i bihârdur

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir