Işkun Odı Derdüme Devâdur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Işkuñ odı derdüme devâdur
Kahruñ kamu mihr-ile vefâdur

Zülfüñ girihin heves ider cân
Zîrâ bilür anı hoş-hevâdur

Vasluñ güherin suda bulam dir
Yaşa gözüm andan âşinâdur

Yoluñ tozına yüzüm sürerem
Ki ol yaşlu gözümü tûtiyâdur

Fitne gözüñe savâb sanup
Nergis dimişem velî hatâdur

Kıble eyledi gözlerüm yüzüñi
Gör kim arada ne hoş safâdur

Ger cân u ten ü eger dil ü dîn
Işkûn yolına kamu fidâdur

Zâhirsin ü bâtın evvel âhir
Ne ola ki senden ol cüœâdur

Ol dâm-ı belâ-durur saçuñ kim
Bin Ahmedî anda mübtelâdur

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir