İstediğimi Buldum şiiri

Yunus Emre

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

İstediğimi buldum eşkere can içinde
Taşra isteyen kendi kendi nihân içinde

Kâim durur ırılmaz onsuz kimse dirilmez
Adım adım yer ölçer kendi revân içinde

Bu tılsımı bağlayan cümle dilde söyleyen
Yere göğe sığmayan girmiş bu cân içinde

Uğru olmuş uğrular kendi kendini çalar
Sahne kendisi olmuş kendi zindân içinde

Tutun diye çağırır uğru dahi çığırır
Bu ne acâib uğru bu çağıran içinde

Siyaset meydanında galebeden bakan ol
Siyaset kendi olmuş girmiş meydân içinde

Kudret kılıcın almış nefsin boynuna çalmış
Nefsini tepelemiş elleri kân içinde

Sayrı olmuş iniler Kur’ân ününü dinler
Kur’ân okuyan kendi kendi Kur’ân içinde

Bu tılsımı bağlayan cümle dilde söyleyen
Yere göğe sığmayan girmiş bu can içinde

Yüce yüce arş düzer kend’özün anda bezer
Gör nice cevlân eder hırka pilân içinde

Türlü türlü imâret köşk ü saray yapan ol
Kara nikâb tutunmuş girmiş külhân içinde

Baştan ayağa değin Hak nûru seni tutmuş
Hak’dan ayrı ne vardır kalma gümân içinde

Bir isen birliğe bak ikiyi elden bırak
Bütün mana bulasın sıdk u îmân içinde

Girdim gönül şehrine daldım onun bahrîne
Aşk ile seyrederken iz buldum cân içinde

O izi ben izledim sağım solum gözledim
Çok acâibler gördüm yoktur cihân içinde

Şâh oluban oturur kula buyruk tutdurur
Fermânını buyurur küfr-i fermân içinde

Yûnus senin sözlerin ma’nîdir bilenlere
Söyleyeler sözünü devr-i zamân içinde

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir