İy Cemâlünden Hacâletde Cemâl-i Âfitâb şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

İy cemâlüñden hacâletde cemâl-i âfitâb
Yañaguñuñ nûrı olmışdur kemâl-i âfitâb

Yoluña yüz süriyüben seni ister rûz u şeb
Sini istemekde geçer mâh ü sâl-i âfitâb

Ukdesine zülfüñüñ düşibenüñ buldı küsûf
Senden ayrılaldan olmışdur zevâl-ı âfitâb

Ne sorarsın binüm ahvâlümi kim nicesidür
Çünki senden ayrı şöyle ola hâl-i âfitâb

Bu kevâkib bulalıdan göklerde şeref
Işkuñuñ derdi olup-durur vebâl-i âfitâb

Başı üstine dönüben sini ister dâ’imâ
Burcdan burca bu-durur intikâl-i âfitâb

Şöyle kim sîm-âb lerzândur u zerd ü muztarib
N’eylesün hicrüñde yohdur ihtimâl-i âfitâb

Ol hevesde kim sen âhû-dîœei şikâr
Uş esed binübenüñ yürür gazâl-i âfitâb

Ahmedî sinüñ visâlüñe irerse ne âceb
Zerre-y-ile olur âhır ittisâl-i âfitâb

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir