İy Gönül Bu Işk Odına Şem Bigi Yanadur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

İy göñül bu ışk odına şem bigi yanadur
Pîşesi pervânenüñ yanmahdur oda yâ nedür

Ger dilerseñ hâlis ola kalbüñ oda sabr it
Şem bigi nûr olmah isder-iseñ yanadur

Ayagı tozına yâruñ cân gerekdür pîş-keş
Dûn degülseñ yâre tuhfe itdügüñ dünyâ nedür

Kûtı cândur kuvveti dildür lebün aña bahâ
Ne güher ne lal ü yâkût u ne mercân yâ nedür

Nûh Tûfânın döker her kirpügüm çün aglayam
Gözlerüm mevci katında cûşiş-i deryâ nedür

Kanı Mûsî kim göre-y-di saçlaruñda mucizât
Kanı Îsî ki aña gösdere lebüñ ki ihyâ nedür

Ahmedî sini göreli itmedi gayre nazar
Bu yüzi isteyen nazar itmek gün ü aya nedür

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir