İy Ki Işkun-durur Gönüllere Genc şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

İy ki ışkuñ-durur göñüllere genc
Fürkatüñ hurkatı bu cânlara renc

Bir kılı-y-ıla aldı nîm-ruz tamâm
Saçlaruñdagı çîn-ü pîç ü şikene

Genc ay kaşlu renc-ile bulınur
Rence sabr ide her ki diler genc

Genc girür ele velî bulımaz
Sencileyin kimesne dil-beri genc

Yarını ko bu gün bunı hoş gör
Ki bekâsuz-durur sera-yı sipenc

Ayaguñuñ tozı behâsı degül
Genc-i Mısr u Hıtâ vü tâ Ürgenc

Dudaguñ ki bu nat-ı şeş-derde
Kim harîfine terk ider şeş ü penc

Yañaguñ nârı dânesi aksi
Ahmedî rengini eyledi nârenc

Her kimerse bu şiri añlar-ısa
Hûb sarrâf ola vü gevher-senc

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir