Kandıramadım şiiri

Aşık Sümmani

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Gönül seni kime şekvâ edeyim
Hevâ-yı hevesten döndüremedim
Kalmışım mihnette ya ben nideyim
Kıyl u kâl burcundan indiremedim

Hevâya harc ettim bu ihtiyârım
Bakarım defterde yok bir tutarım
Temelden bozuktur burc u hisârım
Yâre bir davetçi gönderemedim

Nefsini bend eden erbâb-ı dildir
Elinden kurtarmak gör ne müşküldür
Nefis bize kahramân-ı katildir
Çekip zülfikârım sindiremedim

Sümmânî‟ yem pîrden dilerim himmet
Söyledi yağma yok gel eyle hizmet
Otuz yıl oldu ki vâizı nasihât
Edip kendi kendim kandıramadım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir