Kanumı Döker Gamzenün Ohı Zi-şehâdet şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Kanumı döker gamzeñüñ ohı zi-şehâdet
Kim buldı vü kim bula bu resm-ile saâdet

Kaşuñ kanumı gözüñe dökdürdi zi davî
Kim müddeî mest ü kej ola ehl-i saâdet

Yoluña fidi varlıgum it n’eyse murâduñ
Çün saña mürîdem ne gerek baña irâdet

Cevrüni baña it baña kim âşık-ı sâdık
Nîçe ki cefâ göre vefâ ide ziyâdet

Hûn-rîz gözüñ ol kadar oldı kader-endâz
Kim aya dahı itdi kemân-keşligi âdet

Sen ayn-ı şifâsın ne gerekdür dahı dârû
Ol sayruya kim sen idesin anı iyâdet

Ger Ahmedî öldükde anuñ adın añarsañ
İde nefesüñ topragına câmın iâdet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir