Kapundan Men İder Bini Hâcib şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Kapuñdan men ider bini hâcib
Baña itmez midi cevri havâcib

Yüzüñ nûrı-y-ladur rûşen-menâzır
Lebüñ zikri-y-ledür şîrîn-meşârib

Yañaguñda ohınur Rabbü’l-meşârik
Saçuñda yazılur Rabbü’l-megârib

Yüzüñün rûşen itsün Hak çirâgın
Ki andan nûr alur şem-i kevâkib

Saçuñuñ akdidür menzil-geh-i rûh
Garâyib yir olur Kadr ü Regâyib

İşitse Ahmedî sâzının zühre
Sürûd u rûddan ola-y-dı tâyib

Dikenden gül bigi bu huşk-lebden
Ne ter sözler biter gör zî-acâyib

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir