Kişi Ki Anda Bu Hüsn-ile Kadd Ü Kâmet Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Kişi ki anda bu hüsn-ile kadd ü kâmet ola
Kimesne ışkı elinden nice selâmet ola

Gözüñ ne fitne-durur kim belâsı toldı cihân
Bu resme fitne meger fitne-i kıyâmet ola

Kişi ki ola kaşuñuñ hilâline meftûn
Aceb-durur dahı aklında ki istikâmet ola

Varısa çeşme-i kevser bu leb ola vü dehân
Olursa devha-i tûbî bu kadd ü kâmet ola

Seni sevene yüzüñ kıbledür kaşuñ mihrab
Namâz-ıçun nirede kim ezân u kamet ola

N’ola eger cigerüm başlu yaşlu-y-ısa gözüm
N’irede ışk var anda gerek alâmet ola

Yoluña Ahmedî idüp-durur fidî dil ü cân
Eger kabûl ider-iseñ zihî kerâmet ola

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir