Kişi Ki Sözüñ-ile Bir Nefes Mücâlis Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Kişi ki sözüñ-ile bir nefes mücâlis ola
Nice ki ney nefesi revnâk-ı mecâlis ola

Ne cemde ki yüzüñ şemi ola tûtî-yi cân
Oda yahılmaga pervâne-veş mühevvis ola

Ne nakşdur bu kaşuñ kim anı gören eydür
Zi tak kim aña kudret eli mühendis ola

Gözine ay-ıla güni getürmeye hergiz
Kişi ki aña yüzüñüñ hayâli mûnis ola

Ne ayb olur-ısa cânum ayaguña nisar
Elinde varını virür kişi ki müflis ola

Ne nüshadur yañaguñ kim anı mutâlia iden
Dekayıkında nazar ilminüñ müderris ola

Latîfdur mey ü ney hase anuñ elinden kim
Yüzi gül ola vü gözleri tâze nergis ola

Baña diyen kişi kim ışk u bâœeyi terk it
Kim ola ol kişi kim sûfû-yi müvesvis ola

Ne fâris ola belâgatda k’Ahmedî’ye ire
Tozına irmez anuñ ger Ebû’l-Fevâris ola

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir