Lal-i Lebünde Gizlü-durur Çeşme-i Hayât şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Lal-i lebüñde gizlü-durur çeşme-i hayât
Zülfüñde baglu Kadr bigi Leyletü’l-Berât

Göñül sanur ki hûnı gözüñden ilede cân
Devr-i kamerde kim bulısar fitneden necât

Virmiş saña cemâli kemâl-ıla Zü’l-celâl
Üşbu sıfatda bulına mı dahı hîç zât

Kevn ü mekânda kim ola saña nazîr kim
Degmez ayaguñuñ tozına cümle kâyinât

Saçuñ regâyibi ne garâyib-durur ki anun
Her ukdesinde baglu-durur bunca müşkilât

Hâcet gicesidür bu Regâyib zi hayr kim
Kullıgumuñ kabûline buyurasın Berât

Dirsin baña ki Ahmedî ehl-i sebât ol
Işkuñ odına düşene mümkin midür sebât

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir