Lebün Çü Kıble-i Cândur Bana Ne Kabe Vü Hac şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Lebün çü kıble-i cândur baña ne Kabe vü Hac
Safâya irmege ışkuñ yolı-durur menhec

Saçuñ kemendine düşdi göñül bu sevdâdan
Ki tolu piç-ile çîndür nice bula mahrec

Kaşuñ kemânı çü gamzeñ ohına vire güşâd
Ne cân ola ki belâdan orada bula ferec

Yüzüñe bedr diyen kişi vü kaşuña hilâl
Muhâl oldı hayâli vü düşdi fikret kec

Cihânda gün bigi uş rûşen oldı kim yüzüñ
Kemâl-i sunınadur Hâlikuñ bihîn-i hücec

Baña diyen kişi kim ışk u bâœeyi terk it
Meger ki bilmedi yohdur kişiye dînde harac

Çün Ahmedî sebak kamudan sözde
Nice irem dir aña her bir ebter ü arec

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir