Levh-i Kudretde Yazılalı Nüku-ı Kayinât şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Levh-i kudretde yazılalı nüku-ı kayinât
Sûrete gelmedi gelmez bu sıfatlu hîç zât

Dudaguñdan keşf olmışdur işârat-ı şifâ
Yañaguñdan vâzıh olmışdur beşârat-ı necât

Yüzüñe hayrân kalanuñ gündüzi nevrûz u îd
Saçuña vâlih olanuñ gicesi Kadr ü Berât

Kanı Îsi ki ögrene agzuñdan ihyâ âyetin
Kanı Mûsî kim aña göstere zülfüñ mucizât

Yüzüñi kıble düzüpdür mü’minât ü mü’minîn
Kaşuñı mihrab idipdür âbidîn ü âbidât

Sâniuñ sunında gâyetdür cemâlüñ bu söze
Yañaguñuñ nûrı uş gün bigi ruşen beyyinât

Şöyle şîrîn-şûh ider vasfın lebüñüñ Ahmedî
Kim odından hal olup yire geçer âb-ı hayât

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir