Mürg-i Seher-hwân Nüvâht Zemzeme-i Ûd Bend şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Mürg-i seher-hwân nüvâht zemzeme-i ûd bend
Lâle zi yâkût sâht micmere-i ûd

Mushafı açdum ne geldi sûre-i Rahmân
Yılduza bahdum ne togdı tâli c-i mesûd

Cân u göñülden ben ol nigârı severem
K’aña mukâbil cihâna gelmedi mevcûd

İremedi vasl-ı devletine Süleymân
Öremedi bir zırıh saçı bigi Dâvud

Nûh bigi gözlerüm niçe döke tûfân
Niçe yana yüregümde âteş-i Nemrûd

Yâre irişen kişi bu dünyayı n’ider
Yâri bulana dahı cihânda ne maksûd

Yâr-durur dünyada murâdı kamunuñ
Yâre mürîd olmayan kişi ola merdûd

Yâr katında Eyâz tek olasın hâs
Âkıbetüñ Ahmedî olur-ısa Mahmûd

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir