Ne Yaratmış-durur Sini Hüœâvend şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Ne yaratmış-durur sini Hüœâvend
Ki saña kimse bulınmadı mânend

Lebüñi kanda bulıp kondı hâlüñ
Gereklü oldı meger bu tûtiye kand

Saçuñ neakl kodı ne dil ü dîn
Dahı n’ide baña bu pür-belâ-bend

Gözüñ cân mı diler aña fidî uş
Gerek âşık olan her cevre hursend

Tarîk ol bula yâruñ vuslatına
Ki ide mâsivâdan kat-ı peyvend

Ko vâız pendini ney n’eydür işit
Ki ide her nefesde saña biñ pend

Riyâyı ko Hakı bulmak dilerseñ
Riyâ-durur Hakuñ yolında pâ-bend

Mey-i sâfı küdûretden arıdup
Safâ virür aña ki ola hıreœ-mend

Mey ü neyle Ahmedî sözine gûş ol
Safâsuz sûfiyi ko ohısun Zend

Tefekkür it riyâyı zühd mi yig
Kıyâmet güni yâ fazl-ı Hüœâvend

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir