Ol Dost Bir Dahı Bize Ger Hem-nişîn Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Ol dost bir dahı bize ger hem-nişîn ola
Devlet bizümle yâr u saâdet karîn ola

Aña ki yâr zikr-ile göñlin üns ide
Âteş Halîl bigi gül ü yâsemîn ola

Her kim ura kadem ki ire yâruñ işigine
Hârâ o har ayagına dîbâ-yı Çîn ola

Olmaya müşterî güneşe ol ki dil-beri
Sinüñ bigi kamer-ruh u zühre-cebîn ola

Kanmadı fitneden kanum içüp kara gözüñ
Bu câœû-yı siyâh-dilüñ kasdı dîn ola

Kurbân olam kemânına ol gamze ohınuñ
Ki anuñ kemîne-pîşesi câna kemîn ola

Fikr eyledükde lal-i lebüñ dürciñ Ahmedî
Her söz ki nazme derc ide dürr-i semîn ola

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir