Ol Keman-keş Göz Ki Atar Cânlara Tir Ü Kazâ şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Ol keman-keş göz ki atar cânlara tir ü kazâ
Bunca ohda n’ola ger bir kez ider-ise hatâ

Mihnetinden ışkunuñ cân kurtara mı mürg-ı dil
Kim benüñdür dâne-i fitne saçuñ dâm-ı belâ

Çün sabâ çözdi saçuñı bû-yı cân toldı cihân
Aslah Allah şânehü zi-şânedür bâd-ı sabâ

Hasta cânlaruñ devâsı n’ola didüm işiden
Agzuña idüp işâret didi ki üş budur şifâ

Akl u cân u dîn ü dili ışkuñ yolında itdüm nisâr
Gayrdan bî-gâne gerek yâr-ıla olan âşinâ

Ayaguñ tozın çerag-ıla taleb ider gözüm
Yaşı durmaz ne aceb ger ister-ise tutiyâ

Şâh demiş kim gedâsıdur kapumun Ahmedî
Böyle-durur böyle şey lillah iy ulu pâdişah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir