Ol Yâre Ahmedî Niçe Kim Çoh Vefâ İder şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Ol yâre Ahmedî niçe kim çoh vefâ ider
Her bir vefâsına anuñ ol biñ cefâ ider

Dâyim ol aña mihr ü vefâ gösderür velî
Ol bî-sebeb hemîşe aña kahr u belâ ider

Ben tatlu cânum iderem aña revân velîk
Bir hâcetümi görmedüm ol kim revâ ider

Derdi-y-le rengini yüzümüñ itdi kehrübâ
Lali anuñ ki kamusı derde devâ ider

Ben cevrine anuñ nice sabr ideyim kim ol
Bir gamze-y-ile iki cihânı fenâ ider

Ben baş u cân kodum yolına ol neçün aceb
Dâyim itâb u hışm-ıla baña cezâ ider

Ala gözinüñ alına oldı göñül esîr
Ne çâre ol belâya ki anı kaza ider

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir