Oldı Firâkun Odı Baña Derd-ile Belâ şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Oldı firâkuñ odı baña derd-ile belâ
Vay ol kişiye kim ola bu derde mübtelâ

Ben nice sabr eyleyeyim bu belâya kim
Eyyûba dahı irmedi bu resm-ile belâ

Müşgîn saçuñ hevâsı perîşân ider beni
Müşkil-durur bu ukdeî kimdür ki hall kıla

Ger âh kılam karara dütünden gögüñ yüzi
Ger aglayam yaşum-ıla yir kana gark ola

Sen dostdan iren oda yahıldı varlıgum
Düşmem baña ne dürlü belâ itdi-se bula

Hicrüñ ki yahdı ûd-sıfat cañumı oda
Ney bigi virdi hâsılını ömrümüñ yile

Her ki Ahmedî’nüñ ohır-ısa derd-nâmesin
Baş ola bagrı gözleri kan yaş-ıla tola

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir